Privacy

Het is belangrijk dat je weet wat we met jouw gegevens doen.

Deze website is eigendom van Madison International BV


Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: 
Plantinkaai 10, bus 51
2000 Antwerpen
Telefoon:
 +32 (0) 3 303 73 00
E-mail:
info@madison.be
Ondernemingsnummer:
BE0666.740.287

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende: 


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Madison International BV of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Madison International BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Madison International BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Madison International BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Madison International BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Madison International BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Madison International BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.


Privacybeleid

Madison International BV hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Madison International BV respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Madison International BV verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Madison International BV hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Via de contactformulieren en de Calendly booking-tool op de website vragen wij naar uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, C.V. (bestand), redenen voor contact, voorkeur van softwaretaal en de wijze waarop u op deze website bent beland.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: Wij vragen deze gegevens om u relevante vacatures/kandidaten op te kunnen sturen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om via e-mail en/of telefoon uw eventuele aanwervingsproces te kunnen opvolgen. Ook na een eventuele aanwerving of niet-aanwerving kunnen wij uw gegevens gebruiken om relevante e-mails op te sturen met betrekking tot uw carrière of ons referentie-programma.


Madison International BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij houden deze gegevens bij in de mailboxen van de gekozen recipiënten, Google Docs en Sheets, e-mail automation software programma's zoals MailChimp en ons CRM systeem "Bullhorn".

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Madison International BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Madison International BV.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Madison International BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.


Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke beleving te bezorgen op deze website en die van anderen. Via cookies kunnen wij u later bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties op Google, Facebook, Instagram en YouTube laten zien op websites waarop de vorig genoemde betrekking hebben.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Meer weten over cookies en hoe ze gebruikt worden?

Madison
Frankrijklei 156
2000 Antwerpen
Belgium
Vind ons ook op