Onze kernwaarden


Een waarde is een belangrijkheid, een persoonlijk ideaal, iets wat u als mens, bedrijf of organisatie nastreeft, benadert of ervaart om u goed te kunnen voelen. De belangrijkste waarden die men nastreeft, noemt men kernwaarden!

Ook ondernemers, bedrijven en organisaties hebben dus persoonlijke idealen, persoonlijke waarden. Hun kernwaarden zijn waarschijnlijk anders dan die van anderen in hun omgeving.

Onze kernwaarden bepalen voor een groot deel ons functioneren als bedrijf. De volgorde van onze kernwaarden is ondergeschikt aan het belang ervan. Dit omdat ze voor ons allemaal even belangrijk zijn in het samenwerken met alle betrokken partijen.

Wij helpen dan ook ondernemers, bedrijven en organisaties die zoveel mogelijk dezelfde waarden als ons bedrijf, TWS Projects, in hun DNA dragen.
Enkel op deze manier voelen wij ons gelukkig in het bijdragen en het iets kunnen terug geven aan de maatschappij samen met onze partners.

Maatschappelijke betrokkenheid

Door het feit dat we begaan zijn met bepaalde maatschappelijke organisaties leveren we extra inspanningen om die organisaties hun doelen te helpen bereiken.

Engagement

Wij hebben de toewijding om actief deel te nemen aan de opdrachten die moeten gedaan worden om iets specifieks te bereiken binnen die maatschappelijke organisaties. Deze toewijding vragen wij ook van onze ondersteunende partners.

Partnership

Wij hanteren een bijzondere vorm van samenwerken tussen partners uit verschillende sectoren die resulteert in extra sales-, marketing- & businessmogelijkheden voor de ondernemer.

Verbondenheid

Door deze unieke manier van samenwerken, creëren we een oprecht gevoel dat we bij elkaar horen, dat we affiniteit voor elkaar voelen, en dat we binnen een project een unieke band hebben met elkaar.

Vertrouwen

Wij geloven dat iets goed zal gaan en dat we oprecht en eerlijk zijn zodat we dus wederzijds elkaar kunnen vertrouwen.

Waardering

We hebben het besef dat mensen waardevol zijn. Wanneer we dit besef hebben, laten we die waardering dan ook zien aan die personen door bijvoorbeeld een compliment te geven. Dit kost niets en je maakt er iemand gelukkig mee. Heb respect voor diegenen die elk op hun eigen manier bijdragen om een project te doen slagen.