Methodologie

Als iSTEM-cel bundelen we de expertise van belangrijke academische spelers in het STEM-verhaal in het secundaire onderwijs: KU Leuven, UCLL, Arteveldehogeschool, UAntwerpen, VUB en AUHL.
Wij vertegenwoordigen een brede expertise gaande van academisch onderzoek tot ervaring met het werkveld, met als extra dimensies het uitvoeren van effectiviteitsmetingen en aandacht voor kansengroepen.
Projectfiche - istem

De projectfiche: poort naar al het leermateriaal

De projectfiche die je al dan niet via de filters op deze website gratis kan downloaden, biedt een overzicht van het volledige project. Daarnaast kan je alle documenten downloaden die de leerlingen en jij kunnen gebruiken in je STEM-klas: van ondersteunend materiaal voor de leerlingen tot en met lesvoorbereidingen (‘bouwstenen’) voor de leerkracht.

Hoe doen wij dat?

Voor je met iSTEM op je school begint, moet je een antwoord zoeken op vragen als: Wat is iSTEM? Waarom willen we iSTEM? Voor wie is iSTEM? Hoe pakken we het aan?

Om deze onderwijsvragen te beantwoorden en iSTEM op school en in de klas vorm te geven, werd het Inkleurmodel voor het STEM onderwijs ontwikkeld.

Dit is het vertrekpunt van waaruit de Teacher Design Teams, samen met de coach, met de ‘COOL voor iSTEM’-methodologie iSTEM-lesmateriaal kunnen ontwikkelen. Deze methode is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het STEM@school-project.

In de eerste fase ontwikkelen wij met een aantal Teacher Design Teams iSTEM-proof materiaal. In een volgende fase rollen we dit materiaal breder uit in testscholen.

relevante samenhang iSTEM

iSTEM inkleuren

Elke STEM-les en elk STEM-project heeft een andere verhouding aan S-, T-, E-, en M-inhouden en -activiteiten, en dat is prima zolang er maar een mooi evenwicht is over het leerjaar en over de graad heen.

Om een overzicht te behouden en om aan te geven wat juist de verhoudingen zijn voor een bepaald STEM-project wordt deze figuur onderaan ingekleurd en toont deze in een oogopslag welke componenten er meer en minder aan bod komen. Bovenaan verstrengelen de helices zich om eraan te herinneren dat elke component niet los staat van de anderen maar dat ze geïntegreerd aan bod komen.

iSTEM inkleuren

Spindiagram

Elk STEM-project is uniek en heeft een andere mix aan leeractiviteiten en accenten die gelegd worden. Dit spindiagram geeft in een oogopslag weer in welke mate de onderstaande 12 kenmerken aan bod komen. Elk van deze kenmerken is sterk gelinkt met de leeractiviteiten en helpt zo een lerarenteam om snel een beeld te krijgen van hoe het er in het STEM-project aan toe gaat.

 • Creativiteit
 • Ontwerpen en minimaliseren
 • Probleemoplossend denken
 • Gebruik van technologie
 • Gebruik van digitale middelen
 • Onderzoeken
 • Experimenteren
 • Werken met gegevens
 • Informatie opzoeken
 • Computationeel denken
 • Samenwerken
 • Communicatie
iSTEM spindiagram

Gebruik het leermateriaal op joùw maat

Pas het leermateriaal toe op jouw specifieke context en maak het echt van jou, dat is echt de bedoeling! Hou hierbij rekening met de Creative Commons licentie die hieronder beschreven wordt. 
Let er wel bij op dat de rode draad doorheen het project niet te sterk wijzigt anders rafelt de achterliggende gedachte rond STEM uiteen. Om goede STEM te geven als leerkracht is niet zozeer het leermateriaal wel de gebruikte didactiek vooral van belang. Het leermateriaal dat hier ter beschikking wordt gesteld geeft een gemakkelijke aanzet om mee aan de slag te gaan als je al ervaring hebt met iSTEM-didactiek. 

Heb je behoefte aan bijscholing rond iSTEM-didactiek? Kijk dan eens onder de rubriek Vorming voor interessante leersessies. Of laat je stem horen via contact(at)istem.be.

Leermateriaal - istem
afwerkingsgraden iSTEM

4 afwerkingsgraden

Ontwikkelen van leermateriaal is altijd een proces met continue verfijning. Om aan de gebruikers duidelijk te maken in welke fase van dit proces het materiaal zich bevindt wordt er gebruik gemaakt van 4 afwerkingsgraden die steeds zijn weergegeven op de projectfiche door bijvoorbeeld:

afwerkingsgraden


Deze afwerkingsgraden zijn als volgt omschreven:

 1. de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik;
 2. het materiaal is nagelezen door 'critical friends' en aangepast aan de feedback;
 3. het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen;
 4. het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.


Gelieve dus rekening te houden met deze afwerkingsgraden bij het gebruik van het materiaal. 
Heb je feedback, suggesties of interessante aanvullingen voor het huidige materiaal? Ze zijn zeer welkom! Stuur ze naar contact(at)istem.be. Bedankt! 

Gebruikerslicentie

Het leermateriaal dat door de iSTEM-cel en, Dit materiaal werd door de cel iSTEM Inkleuren en Teacher Design Teams van verschillende scholen ontwikkeld en wordt ter beschikking gesteld onder het Creative Commons license

Creative Commons license

Dit betekent dat je bent vrij om:

 • het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;
 • het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt. 

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk. 
 • Niet commercieel. Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 
 • Gelijk delen. Als je het werk hebt geremixt, veranderd of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk. 
 • Geen aanvullende restricties. Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Nieuwe projecten regelmatig beschikbaar

De medewerkers van de iSTEM-cel werken aan de lopende band nieuwe projecten uit, veelal geïnspireerd door feedback en suggesties die ze ontvangt van STEM-leerkrachten. Van zodra het leermateriaal voor leerlingen en leerkrachten is afgerond, zetten we het nieuwe project online. Kom dus regelmatig een kijkje nemen op deze website!

Er valt heel wat te ontdekken