Expertise

  Bouwkundige stabiliteit

  Bij Streng-th is stabiliteit ons stokpaardje. Wij specialiseren ons in het rekenwerk; voor het tekenwerk doen we beroep op betrouwbare partners.

  Een studie bestaat voor ons typisch uit het goed in kaart brengen van de problematiek gevolgd door afgetoetste rekenaannames.

  Voor elk project leveren wij een goed gedocumenteerd en future-proof rapport af dat u toelaat uw project ook in de toekomst te herbestemmen.

  Geen gesloten deuren, maar helder de do’s en don’ts opgelijst binnen de gemaakte afspraken

  Petrochemie

  Process-installaties

  Petrochemische plants zijn ontworpen voor een lange levensduur.

  De haven van Antwerpen heeft tal van constructies die in de jaren 50-60 zijn gebouwd en doorheen de jaren verschillende herbestemmingen hebben gekregen.

  Nieuwe processen vergen aangepaste - vaak zwaardere - apparaten. Bijkomend veranderen ook de ontwerpnormen doorheen de jaren.

  Het initiële ontwerp heeft doorgaans een grote marge om futur-proof te zijn, maar toch is het belangrijk om bij elke retrofit na te kijken of de constructie de nieuwe belastingen aankan, dan wel versterkt moet worden.

  Onze taak bestaat er dan in om de bestaande toestand goed in te schatten en te controleren onder belasting van de nieuwe apparaten.

  Leidingbruggen

  Typisch aan de petrochemie zijn de talloze leidingbruggen die grondstoffen (gassen, vloestoffen, stoom,...) transporteren tussen de verschillende delen van de plants.

  Om veiligheidsredenen opteert men doorgaans deze bovengronds uit te voeren. Het kruisen van toegangswegen gebeurt op hoogte, zodat er nog vervoer van personen en materieel op het terrein mogelijk is.

  De constructies - leidingbruggen genaamd, worden berekend voor de geplande belasting, op korte maar ook lange termijn.

  Wind en seismiciteit zijn vaak maatgevend voor de vervorming, die - gelet op de inhoud van de leidingen - absoluut onder controle gehouden moet worden 

  Trappentorens

  Voor de veiligheid van het personeel (vluchtroute) maar evenzeer voor het bedienen van de installaties is een vlotte en veilge toegang essentieel.
  Bedieningsbordessen en trappentorens maken een wezenlijk deel uit van het operationeel karakter van een chemische installatie.

  Oil & Gas

  De Oil & Gas industrie is heel belangrijk voor onze economie. Naast het winnen van olie en aardgas zijn er nog een hele reeks aan nevenactiviteiten die onontbeerlijk zijn en de core-business faciliteren.

  Veel processen zijn afhankelijk van elektriciteit, die vaak on site wordt geproduceerd door een turbine, die een continue aanvoer van zuivere geconditioneerde lucht vergt.

  De filterinstallaties voor dergelijke turbines gaan van 3x5 m tot soms 25x20 m en bevinden zich altijd op een ondersteuning.

  Wij nemen de stabiliteit van deze ondersteunende staalstructuren voor onze rekening. Dat kan zich beperken tot het bepalen van de reactiekrachten aan de interface filter-support, als de klant het ontwerp zelf wil oppakken, maar kan evenzeer het volledige ontwerp tot en met de funderingen omvatten

  Energie

  Hoogspanningsmasten

  Het energielandschap is continu in transitie. De vraag naar stroom neemt jaar om jaar toe en de productiecapaciteit is zeer verspreid. Europese landen zijn met mekaar verbonden en wisselen permanent stroom met mekaar uit om het hoogspanningsnet te stabiliseren.
  De toenemende vraag aan stroom zorgt voor aanpassingen aan het hoogspanningsnet en de bijhorende masten. 

  Hoogspanningsmasten zijn eveneens ideale locaties om telecom-antennes te plaatsen. Deze antennes maakten geen deel uit van de ontwerpcondities en daarom moeten de masten gecontroleerd worden op bijkomende belasting (gewicht + wind). De komst van de 5G antennes zal nieuwe controles met zich meebrengen.

  Hoogspanningsmasten zijn opgebouwd uit zeer slanke bouwdelen en aan specifieke controles onderworpen.

  Entertainment

  Formule 1

  Formule 1 is een reizend circus. Niet alleen de ploegen en de wagens reizen de wereld rond, van circuit naar circuit, ook veel logistieke componenten volgende de karavaan.

  Startbruggen (chrono, startlichten), advertentiepanelen en Award Ceremony Podia zijn modulair opgebouwd en worden per circuit aangepast aan de plaats langs de track en de meteorologische omstandigheden.

  Deze structuren zijn aan een make-over toe: waar vroeger bedrukte banners werden gebruikt, schakelt met nu over op LED-panelen die veel dynamischer zijn en de beleving verhogen.

  Deze LED-elementen zijn wel gevoelig zwaarder dan de oude banners, wat een controle van de bestaande structuren noodzaakt.

  Festivals

  Het Belgische festivalmilieu is internationaal gekend voor zijn innovaties.

  Iedereen kent de iconische podia van onze festivals, waaronder: The Barn (Rock Werchter) en Main Stage (Tomorrowland)

  Voor Stageco verzorgden wij van 2013 tot 2018 de stabiliteit van de Main Stage, The Gathering, The Organ of Harmony en verschillende DJ-booths van Tomorrowland.

  We stonden de organisatie van Pukkelpop bij voor de toegangscontrole-structuren. Op Rock Werchter namen we de dragende stuctuur van de decoratie rond The Barn-tent voor onze rekening.

  Net omdat men het publiek wil blijven verrassen, zijn aanpassing tot de laatste minuut mogelijk. Snel kunnen inspelen op veranderingen is in dit soort van projecten een minimumvereiste,    

  Zeilconstructies

  Velum Tensile Structures ontwerpt innovatieve zeilstructuren voor overkappingen op schoolpleinen, tuinen en commerciële ruimtes.

  Ook op festivals kom je hun creaties tegen. Op Tomorrowland verzorgden ze in 2017 het zeildak van de Amicorum Spectaculum main stage.

  In 2018 werd een gigantische zeilstructuur opgetrokken, The Cathedral.

  Voor beide constructies werd onze hulp ingeroepen voor het luik stabiliteit van de dragende constructie en de funderingen. 

  Consultancy

  Doorsnede-analyses

  Net door de ontwikkeling van Preconslab, rekensoftware voor gewapende en voorgespannen kanaalplaten, verwierven we veel kennis m.b.t. het berekenen van detailknopen in betonconstructies.

  Klanten doen op ons beroep als een complexe problematiek zich aandient die niet in standaard gevallen te vatten is.

  Daarnaast helpen we gebruikers van Preconslab met de configurate van hun bibliotheken met doorsnedes en wapeningspatronen, stellen we overspanningstabellen op, ondersteunen we bij benchmark-documenten (Benor) en full-scale testprocedures

  Uitzonderlijke belastingen

  Het ontwerp van industrievloeren wordt vaak gestuurd door uitzonderlijke (punt)belastingen, zoals stapelrekken, heftrucks, vrachtwagens.

  Wij kijken het ontwerp na op spanning en vervorming en sturen bij indien nodig

  Controle bestaande constructies

  Ons land kent tal van oude loodsen die in onbruik raakten maar die, mits herbestemming nog perfect bruikbaar zijn.

  Vaak dient de dakbedekking te worden vervangen (asbestplaten verwijderen, bijkomend isoleren) of wenst met zonnepanelen te installeren.

  Het inschatten van de bestaande constructies en controle op de nieuwe belastingstoestand, soms met voorstel tot versterking of aanpassing, staat vaak op onze agenda

  Hijsbalken

  Hijsbalken dienen periodiek gekeurd te worden. Hiervoor is rapport met een theoretische berekening vereist..

  Indien de hijslast of de dragende constructie wordt aangepast, moet de controleberekening worden overgedaan en een neiuw rapport opgesteld.

  In de takken waarin wij actief zijn, is dit een veel voorkomende problematiek.

  Onze manier van werken

  Geen natte-vingerwerk voor/door ons, maar een heldere pragmatische kijk op uw project
  Met onze studies wordt uw project eenvoudiger, goedkoper en gewoonweg beter.

  Voorbereiding

  Een goede studie begint met goede informatie. We screenen alle beschikbare informatie en vragen indien nodig bijkomende gegevens op.

  Door onze kennis van een groot aantal ontwerpnormen kunnen we snel inschatten of de gegevens correct zijn, dan wel herbekeken moeten worden.

  Het vastleggen van de scope van het project is eveneens essentieel om verwachtingen in te lossen en timing te respecteren. 

  Adviseren

  In de sectoren waarin wij actief zijn, zijn verschillende oplossingen mogelijk voor een gesteld probleem. 

  Elk van de oplossingen heeft een bepaalde impact op de omliggende gebouwen of -delen.

  We toetsen eerste de verschillende opties af op hun haalbaarheid en adviseren de klant.

  Berekening met grondige documentering

  Eenmaal de oplossing definitief gekozen, gaan we opnieuw aan de slag met de gedetailleerde berekening en documentatie.

  Een nota omvat altijd :

  • de projectgegevens
  • randvoorwaarden van het ontwerp
  • de gebruikte normen en richtlijnen
  • beschrijving van het rekenmodel (knopen, steunpunten, staven, platen,...)
  • De rekenresultaten (reactiekrachten, staafkrachten, vervormingen,..)
  • De detailcontroles van de elementen (staalcontrole, verbindingen,...
  • eindconclusies en aanbevelingen

  Flexibiliteit

  Flexibiliteit is één van onze sterktes. Voor ons geen mega-projecten met doorlooptijd van maanden of zelfs jaren.

  Wij verkiezen kleinere projecten waar snelle feedback nodig is.

  Onze meertaligheid en kennis van verschillende internationale ontwerpnormen.

  We zijn eerder specialistisch, denken out-of-the-box en blijven pragmatisch: geen natte-vingerwerk voor ons, maar onderbouwde oplossingen

  Vertrouwen in onze partners is voor ons een condition sine qua non.