Cartoonist

Copyright

Auteursrechten

Copyright ©2001-2024­­ Steven Degryse, auteur onder het pseudoniem Lectrr, en vertegenwoordigd door LectrrLand BVBA, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, cartoons, illustraties, afbeeldingen, geluiden, programmatuur filmpjes, en andere materialen op deze site zijn eigendom van Lectrr en de bij hem aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Deze site, en zijn inhoud valt, onder de Belgische auteurswet, met name de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden en op sociale media, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om klein huishoudelijke (dus niet-commerciële) en strikt persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomen.
Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.­

Gebruiksrechten

Deze site heeft als doel bestaande cartoons, illustraties, en andere materialen aan te bieden voor (commercieel)­hergebruik.(Her)gebruiksrechten en licensies op deze materialen­kunnen worden verleend, maar enkel onder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur of de agent van de auteur, die de auteur rechtmatig vertegenwoordigt.­­

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze auteursrechtenverklaring zoals deze geplaatst is in op dit domein van de site.

Op maat

Natuurlijk hoeft u niet per se voor hergebruik te kiezen, we kunnen ook cartoons en illustraties ­op maat maken. Vindt u niet wat u zoekt, neem dan gerust contact op voor een offerte.­­

© 2001 - 2023 CartoonSearch, all rights reserved

A site powered by SiteManager, for our good friend Lectrr.