Artistiek Pedagogisch Project

De Academie Wijnegem Schilde Zoersel is een kunstacademie waar iedereen welkom is. Met een grote aandacht voor de eigenheid van elke leerling, leerkracht en medewerker wil onze school een kwaliteitsvolle en competentiegerichte artistieke opleiding aanbieden.

Elke leerling kan groeien volgens de eigen mogelijkheden binnen een positieve en waarderende schoolcultuur. Als academie streven we naar een optimale ontwikkeling op maat van elk individu, met aandacht voor culturele verbreding en het ontwikkelen van de creativiteit.

Die aanpak moet, binnen een sterke en zelfkritische organisatie, zorgen voor de kwaliteit van onze opleiding. Een stimulerend professionaliseringsbeleid waarborgt en versterkt de expertise van het hele schoolteam, met nadruk op overleg, kennisdeling en samenwerking.

Samenwerken kan zich op verschillende vlakken manifesteren. Van kennisdeling en overleg over vakgroepen heen of gedeelde toonmomenten met collega’s naar interdisciplinaire projecten, cross-over-concerten en samenwerkingsverbanden met andere scholen en met culturele partners van onze academie.

De Academie Wijnegem Schilde Zoersel wil een dynamische plek zijn voor eigentijds kunstonderwijs met een gevarieerd artistiek aanbod waar iedereen zich op zijn of haar eigen manier kan uitdrukken en tonen aan de omgeving.
  • ©2019 Academie Wijnegem - Schilde - Zoersel    — made by design