Inschrijvingen

Inschrijvingen Schooljaar 2019 - 2020


Hoe?

Je komt langs op het secretariaat tijdens de inschrijvingsuren.

  • Van maandag 26/08/2019 tot en met vrijdag 30/08/2019: 18:00 - 20:00
  • Zaterdag 31/08/2019: 10:00 - 12:00
  • Vanaf 02/09/2018 op de openingsuren van het secretariaat. (zie contact)


Je brengt mee:

  • je rijksregisternummer (id-kaart)
  • attesten van andere academies (indien van toepassing)
  • attesten voor vermindering (indien van toepassing)

Inschrijvingsgelden schooljaar 2019 - 2020

Inwoner Wijnegem - Schilde - Zoersel

Normaal tarief

Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2002-2011)

€ 87

18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 1995-2001)

€ 142

+25 (Geboortejaren ... - 1994)

€ 324

Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2012-2013)

€ 87

Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar)

€ 174

Inwoner van een andere gemeente

Normaal tarief

Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2002-2011)

€ 102

18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 1995-2001)

€ 157

+25 (Geboortejaren ... - 1994)

€ 339

Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2012-2013)

€ 102

Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar)

€ 174

Opgelet:

  • Er moet inschrijvingsgeld betaald te worden per studierichting (Muziek, Woord).
  • Medespelers en -zangers (koor) moeten zich eveneens inschrijven en het bijkomend inschrijvingsgeld betalen: €10 (inwoner Wijnegem-Schilde-Zoersel) of €25 (inwoner andere gemeente)

Het verminderde tarief

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief en welk attest moet je hiervoor binnenbrengen?

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief?

Welk attest binnenbrengen?

Bij inschrijving persoon ten laste

Volledig uitkeringsgerechtigden of ermee gelijkgestelde werklozen

Attest VDAB of RVA

+ attest gezinssamenstelling

Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van reglementering in verband met arbeidsvoorziening en werkloosheid

Attest VDAB of RVA gedateerd vanaf inschrijving

+ attest gezinssamenstelling

Personen die leefloon ontvangen

Attest OCMW + attest inkomensgarantie voor ouderen

+ attest gezinssamenstelling

Personen met een handicap met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% of personen die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide

Attest van de fod waarop pijler 1 minstens vier punten bevat + attest van vaph

+ attest gezinssamenstelling

Personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch pedagogische instelling verblijven

Attest instituut of betrokken tehuis

+ attest gezinssamenstelling

Erkend politiek vluchtelingen

Attest gemeente: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister en een identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor 5 jaar

+ attest gezinssamenstelling

Voor leerlingen onder de 18 jaar waarbij een ander lid van hetzelfde gezin reeds inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie heeft betaald

Attest inschrijving andere academie

Voor leerlingen onder de 18 jaar die reeds een andere studierichting volgen in dezelfde of een andere academie

Attest inschrijving andere academie

Verdere info: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/

Het verminderd tarief wordt enkel toegepast indien men in het bezit is van een geldig attest, uitgereikt door een bevoegde overheidsinstantie. Voor de juiste verminderde bedragen contacteer het secretariaat.


Attesten

Attesten in verband met het verminderd inschrijvingsgeld moeten meegebracht worden bij de inschrijving. Na 30 september kunnen we geen terugstortingen meer doen.

Indien u zelf een attest van inschrijving nodig hebt, vermeld dit dan op het inschrijvingsformulier bij de opmerkingen. Het zal enkele dagen later klaar liggen op het secretariaat van uw keuze.

Betaling kan met Bancontact

  • ©2019 Academie Wijnegem - Schilde - Zoersel    — made by design