Disclaimer

Deze website wordt uitgebaat door
Poppies Bakeries nv – Kasteelstraat 29, 8980 Zonnebeke – Belgium
Ondernemingsnummer: 0435.991.442
BTW-nummer:  BE0435.991.442
Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Poppies Bakeries nv heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. De informatie (teksten, beelden, hyperlinks) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het gebruik van deze informatie gebeurt op eigen risico. Poppies Bakeries nv is dan ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit, of verband houdt met, het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Poppies Bakeries nv behoudt zich eveneens het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.
 

INTELLECTUELE RECHTEN

Poppies Bakeries nv behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie. Gebruikers mogen de inhoud lezen en een kopie maken voor eigen persoonlijk gebruik in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.
“POPPIES” en het Poppies Bakeries logo zijn een beschermd woord- en beeldmerk.
 

TOEPASSELIJK RECHT EN TOEPASSELIJKE RECHTBANK

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Gent, afdeling Ieper. 
 

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Poppies Bakeries nv respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen. 
 

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Bij vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, mail naar: info@poppies.com.

design by