Privacybeleid

TOESTEMMING

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Poppies Bakeries nv persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze privacyverklaring beschreven.
 

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn in het bijzonder informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bijv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Over het algemeen kunt u de website van Poppies Bakeries nv bezoeken, zonder dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Wij vernemen in eerste instantie enkel uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens (voornaam + achternaam, gemeente, telefoonnummer en e-mailadres enz.) op de website te geven door het juiste contactformulier in te vullen.


Verder verzamelt Poppies Bakeries nv persoonlijke informatie, d.w.z. achternaam, voornaam, gemeente, telefoonnummer, e-mailadres enz. ten behoeve van online toepassingen en vacatures, stages of studentenbanen.


U hebt daarnaast ook de mogelijkheid om persoonsgegevens te uploaden als computerbestanden (tekst- en fotobestanden). Deze gegevens worden vrijwillig verstrekt en worden alleen met uw toestemming door ons verzameld, verwerkt en gebruikt.
 

WIJZE WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Op onze website wordt persoonlijke informatie verzameld voor volgende doeleinden:

  • Het invullen van het online formulier voor sollicitaties (specifieke vacatures of studenten en stages)

 

DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die worden verzameld in het kader van de online sollicitatie worden uitsluitend verwerkt en gebruikt om uw geschiktheid na te gaan voor de door u beoogde functie, voor de communicatie met u als sollicitant en occasionele promotionele mails.


Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de online sollicitatie, indien wij hiertoe verplicht zijn door wettelijke voorschriften of gerechtelijke beslissingen of indien u op voorhand uitdrukkelijk uw toestemming geeft om de gegevens door te geven aan derden. Daarbuiten worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.
 

VEILIGHEID

Poppies Bakeries nv verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, of openbaarmaking.
 

INZAGE EN CORRECTIE


U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kan dit recht uitoefenen door Poppies Bakeries nv te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich voldoende identificeert.
 

WIJZIGINGEN

Poppies Bakeries nv houdt zich het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen.
 

CONTACTGEGEVENS

Poppies Bakeries nv is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft in verband met deze Privacyverklaring of u wenst uw gegevens na te zien of te wijzigen, kunt u Poppies Bakeries NV contacteren op het volgende e-mailadres: info@poppies.com of telefoonnummer +32 57 46 02 00.

design by