Algemene werking

Voor- en na-bewaking

De kinderen kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, die de gemeente organiseert. De vergoeding die u hiervoor betaalt, zijn de officiële tarieven van ‘Kind en Gezin’. Ook tijdens snipperdagen en in de vakantieperiode kunt u gebruik maken van deze gemeentelijke opvangdienst.

De buitenschoolse opvang van de Elzestraat (Het Speelhuis) is voor de kleuters (tijdens snipperdagen en in de vakantieperiode ook voor de leerlingen van de lagere school) en is gelegen : 

Het speelhuis Clemenceaustraat 109   
tel . 015/ 21 78 77

De leerlingen van de lagere school worden in de school opgevangen tot 18.00 uur.

De schoolpoort van de kleuterschool is open van 8.30 uur tot 15.30. Kleuters die niet onmiddellijk na de schooltijd opgehaald worden in de kleuterschool, gaan met de juf mee naar de speelplaats van de lagere school. Vanaf 15.45 gaan alle kleuters mee naar Het Speelhuis.

De schoolpoort van de lagere school is open van 8.00 uur tot 18.00 uur. Kleuters kunnen ook vanaf 8.00 uur op de lagere school opgevangen worden. 

Op woensdag sluit de poort om 12.30 uur. Tijdens de middagpauze sluit de schoolpoort van 12.15 uur tot 13.00 uur. 

Sport op school

Onze jeugd beweegt te weinig! Deze problematiek komt de laatste tijd steeds vaker in de media aan bod.
Op deze negatieve trend trachten we via tal van sportactiviteiten in te spelen.Eerst en vooral is er ons wekelijks turnuur en zwemmoment.

's Middags kunnen de leerlingen op school deelnemen aan diverse sportactiviteiten waaronder een hockeytornooi, netbalwedstrijdjes, fietsparcours, rope-skipping enzovoort. Hierbij komen verschillende sporten aan bod. Zo maken leerlingen kennis met uiteenlopende bewegingsactiviteiten die ze in hun vrije tijd in clubverband kunnen uitoefenen.

Middagsport bevat nog tal van andere voordelen. Door leerlingen de kans te geven hun vrije tijdsmomenten op school sportief door te brengen, is de kans op verveling miniem en wordt pestgedrag vermeden. Verder worden de leerlingen aangespoord zich energiek uit te leven wat de concentratie in de klas ten goede komt

Als school nemen wij actief deel aan de sportevenementen van ‘Sport op school’. Deze organisatie biedt sportieve momenten op woensdagnamiddag aan. Zo namen we de voorbije schooljaren reeds deel aan voetbal- en netbaltornooien, scholenveldloop, badmintoninitiaties enzovoort.

Jaarlijks organiseren we een winter- en zomersportdag. Het aanbod is gevarieerd. Op zulke momenten krijgen zowel klasgenoten als leerkrachten de kans elkaar in andere situaties beter te leren kennen wat de klassfeer ten goede komt.

Dat sport in onze school een belangrijke plaats in ons aanbod inneemt bewijst ook onze jaarlijkse sportklas. Met de vijfdeklassers trekken we 5 dagen naar het BLOSO-domein te Herentals. 

Drank en snack

Op woensdag is het fruit- of groentendag en mogen er geen koeken worden meegegeven. 
( zowel kleuter- als lagere school )

De kinderen brengen de andere dagen een droge koek (in een potje) mee of een stuk fruit geschild in een potje.  In de lagere school eventueel een koek met chocolade (in een potje), maar zeker geen snoep. 

Voormiddagspeeltijd: 

Tijdens de voormiddagspeeltijden worden geen drankjes aangeboden.  De kinderen kunnen zelf drankjes meebrengen, dit in een herbruikbare drinkbus.  We ijveren er nog steeds voor om een afvalarme school te blijven.  Frisdrank blijft verboden.

Middageten: 

Op onze school is het niet mogelijk om warme maaltijden te nuttigen. 

Leerlingen kunnen wel een gevulde brooddoos meenemen. De leerlingen zullen tijdens verschillende momenten hun maaltijd kunnen opeten gedurende de middagpauze. Dit gebeurt telkens in de refter. Indien de refter niet vrij is omwille van een activiteit kunnen de leerlingen in de klas eten. 

Leerlingen van de lagere school eten op een ander moment dan de kleuters van de kleuterschool. 

Tijdens het eten in de refter zal er steeds een leerkracht aanwezig zijn die geholpen wordt door extra hulp. 

Leerlingen die thuis willen gaan eten worden opgehaald op school of mogen mits toestemming alleen naar huis en zorgen ervoor dat ze tijdig opnieuw op school zijn. 

In de refter is het mogelijk om gratis koud en warm water (niet voor de kleuters) te krijgen. Melk kan je verkrijgen mits het betalen van een kleine vergoeding. Een gevulde drinkbus met water mogen de leerlingen ook meenemen (dit is voor de leerlingen van de lagere school). 

Wij zorgen de ganse middag voor voldoende toezicht, dit in de refter en buiten op de speelplaats. 

Aan het onderhoud van de refter en het toezicht op de speelplaats hangt een kostenplaatje. Dankzij de steun van de gemeente kunnen wij dit heel voordelig aanbieden. De school vraagt een bijdrage van 0,25 euro per middag. Op het einde van een kalenderjaar voorzien wij een fiscaal attest. Op die manier kunnen de ouders dit inbrengen in de belastingaangifte. 
Kleuters
Leerlingen
Leerkrachten
Ouderraad leden

Heilig Hartschool SKW

Albertstraat 38
2860 Sint-Katelijne-Waver
Email: secretariaat@hh-skw.be
Tel./Fax: 015 20 96 14

Waar kun je ons vinden?

Waar kun je ons vinden?