De ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een groep geëngageerde ouders die de samenwerking tussen ouders en school wil bevorderen. We willen samen met de directie en het volledige schoolteam (leerkrachten en ondersteunend personeel) onze school verder uitbouwen tot een leefgemeenschap waar onze kinderen zich goed voelen, geborgenheid vinden en ontplooiingskansen krijgen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de directie en het volledige schoolteam.
 
Als ouderraad zijn we ervan overtuigd dat door samenwerking tussen alle betrokkenen we ervoor zorgen dat onze school een warme plek is én blijft voor onze kinderen.
 

De vier kerntaken van de ouderraad

 1. Informeren en communiceren. Via de nieuwsbrieven en de website van de school houden we alle ouders op de hoogte over het schoolgebeuren en de werking van de ouderraad.
 2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren. Zo zorgen we ervoor dat ouders elkaar en de school leren kennen. Je vindt alle activiteiten terug in onze kalender.
 3. De school ondersteunen. Zowel op financieel vlak als door hulp te bieden. We doen dat steeds in overleg met de school. Benieuwd wat we al deden en nog doen? Neem een kijkje bij de realisaties van de ouderraad.
 4. Inspraak van ouders organiseren. De ouderraad is de stem van de ouders in het schoolbeleid. We doen dat onder andere door de schoolraad te adviseren.
   

Vergadermomenten schooljaar 2023 - 2024

- maandag 25 september 2023
- dinsdag 24 oktober 2023
- woensdag 29 november 2023
- maandag 15 januari 2024
- woensdag 28 februari 2024
- donderdag 18 april 2024
- woensdag 22 mei 2024
- maandag 17 juni 2024

Over het algemeen vergaderen we telkens om 20u30 in de refter van de school. 

Verschillende werkgroepen

  Binnen de ouderraad zijn er verschillende werkgroepen:

  • Sinterklaas
  • Driekoningen
  • schoolfuif
  • ontbijtmanden
  • schoolfeest
  • veiligheid (verkeer)
  • communicatie
  • winterwandeling
  • kinderfuif
  • ...

  Meer weten?

  Heb je vragen voor de ouderraad? Contacteer ons dan via ouderraad@hh-skw.be.

  Heilig Hartschool SKW

  Albertstraat 38
  2860 Sint-Katelijne-Waver
  Email: secretariaat@hh-skw.be
  Tel./Fax: 015 20 96 14

  Waar kun je ons vinden?

  Waar kun je ons vinden?