Zorg

In onze school staat de zorg voor elk kind centraal. We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen door ons onderwijs af te stemmen op het niveau van elk kind.
In de eerste plaats bieden de leerkrachten zorg in de klas aan door extra materiaal aan te bieden, gesprekken te voeren, extra te ondersteunen in de klas, enzovoort.
De zorgcoördinator ondersteunt de klasleerkracht bij zorgvragen door observaties, tips, materiaal, enzovoort aan te bieden. Als een kind extra oefening nodig heeft, mag het naar het zorggroepje.
We volgen de ontwikkeling van de kleuters op via observatielijsten, selectieve toetsen, gesprekken tussen leerkrachten en zorgcoördinator, gesprekken met het CLB, .... Zo kunnen we het beste inspelen op het niveau van elk kind.
Heb je vragen of maak je je zorgen om je kind? Spreek de leerkracht van je kind aan of juf Kelly.

Heilig Hartschool SKW

Albertstraat 38
2860 Sint-Katelijne-Waver
Email: secretariaat@hh-skw.be
Tel./Fax: 015 20 96 14

Waar kun je ons vinden?

Waar kun je ons vinden?